I. Bendrosios nuostatos

• Paslaugų teikimo taisyklės yra taikomos, kai Jūs (toliau – Klientas) užsakote interjero konsultacijų paslaugas (toliau – Paslaugas), naudodamasis specialiai tam sukurta forma.
• Taisyklės laikomos sutartimi, sudaroma tarp Kliento ir UAB "Eminus" (toliau – Paslaugos teikėjas) (įmonės kodas 304386513, registruotas adresas - Nevėžio g. 6A, Velžys, Panevėžio r.)., atstovaujamos Evelinos Aleliūnienės.
• Klientas pirkdamas Paslaugas sutinka, kad įdėmiai perskaitė visas Paslaugų teikimo taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Paslaugų teikimo taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai prisiimti ir laikytis visų šiose Paslaugų teikimo taisyklėse nustatytų įsipareigojimų,Klientas neturi teisės naudotis Paslaugomis.
• Svetainė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Svetainės Paslaugų teikimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
• Svetainė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Paslaugų teikimo taisykles.


II. Paslaugų teikimas


1. Paslaugų suteikimo eiga
  1.1 Klientas, naudodamas tekstinę ir/ar vaizdinę medžiagą, užsako vieną iš Paslaugų: Kuris / Išsami konsultacija arba Atsakymas per 1h, kurios užsakomos per specialiai tam sukurtą formą Svetainėje.
  1.2 Paslaugos teikėjas, gavęs Kliento pateiktą medžiagą, suteikia Paslaugas. Atsakymas siunčiamas formoje Kliento nurodytu el.paštu.

2. Paslaugų suteikimo terminas
  2.1 Paslaugos teikėjas įsipareigoja Paslaugas Klientui suteikti šiais terminais:
     2.1.1 Paslauga Kuris – per 24h nuo Paslaugos apmokėjimo darbo dienomis.
     2.1.2 Paslauga Išsami konsultacija – per 24h nuo Paslaugos apmokėjimo, darbo dienomis.
     2.1.3 Paslauga Atsakymas per 1h – per 1h darbo dienomis.
  2.2 Darbo dienos/valandos: pirmadienis - penktadienis 10-18 val., išskyrus valstybines šventines dienas.
  2.3 Jeigu Paslauga Skubi pagalba apmokama likus mažiau nei valandai iki darbo dienos pabaigos, likutis nukeliamas kitos darbo dienos darbo valandoms. Pvz., jeigu Paslauga apmokama pirmadienį 17:45, Paslaugos teikėjas gali, bet neprivalo Atsakymas per 1h suteikimo terminą nukelti iki antradienio 10:45.
  2.4 Jeigu dėl kažkokių priežasčių, Paslaugų teikėjas negali ar nespėja laiku atlikti Paslaugų, sumokėti pinigai Klientui grąžinami per 5 d.d. nuo apmokėjimo dienos.
  2.5 Paslaugų suteikimo terminas gali būti, (bet neprivalo) atidėtas atitinkamai dar 24h arba 1h, jeigu Paslaugai suteikti trūksta esminės informacijos, kurios Klientas nenurodė/nepateikė, pildydamas formą. Tuo atveju Paslaugų teikėjas kreipiasi į Klientą jo nurodytu el.paštu, prašydamas suteikti trūkstamą informaciją.

3. Naudojimosi Paslaugomis tvarka
  3.1 Paslaugų kainos ir apmokėjimo būdai nurodyti kiekvienos Paslaugos puslapyje.
  3.1 Klientas supranta ir sutinka, jog Paslaugos gali būti suteikiamos tik tada, kai Klientas atlieka apmokėjimą Svetainėje nurodytu būdu, o Paslaugos teikėjas gauna banko patvirtinimą.
  3.3 Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Paslaugų kainas ir apmokėjimo tvarką.
  3.4 Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada išjungti Paslaugų užsakymo formą (pvz. atostogų metu ar vykstant techniniams Svetainės atnaujinimo darbams).
  3.5 Jeigu Klientas užduos daugiau nei vieną klausimą, Paslaugos teikėjas atsakys tik į pirmąjį ir/arba el.paštu pasiūlys kainos pasiūlymą kitam/kitiems klausimams.
  3.6 Jeigu Klientas užduos klausimą, netelpantį į Paslaugų rėmus (pvz. atsakymui pateikti reikalingi brėžiniai ir pan.), Paslaugos teikėjas el.paštu pasiūlys kainos pasiūlymą. Atsisakius atlikti papildomą apmokėjimą, už nesuteiktas Paslaugas Klientui pinigai bus grąžinti per 5 d.d. nuo apmokėjimo dienos.
  3.7 Teikiant Paslaugas, Paslaugos teikėjas gali atsakyme pateikti nuorodą/nuorodas į kitas internetines svetaines, bet tai nėra taisyklė ir priklauso nuo klausimo pobūdžio.

4. Kliento įsipareigojimai
  4.1 Kad Paslaugos būtų suteiktos kokybiškai, klientas įsipareigoja:
     4.1.1 Pateikti kuo įmanoma labiau išsamią ir tikslią informaciją, kurios reikalauja Paslaugų teikimo forma.
    4.1.2 Įvesti teisingą el.pašto adresą, kuris priklauso Klientui. Neteisingai įvedus el.pašto adresą ir dėl šios priežasties negavus Paslaugų, pinigai negrąžinami. Prieš teikiant pretenzijas, pasitikrinkite savo el.pašto dėžutės SPAM (šlamšto) skyrelį.
     4.1.3 Apmokėti nurodytą Paslaugų kainą Svetainėje nurodytu būdu.
     4.1.4 Neatskleisti Paslaugų teikimo metu gautos informacijos tretiems asmenims. Ši informacija yra konfidenciali ir skirta išskirtinai tik Klientui, sumokėjusiam už Paslaugas.
     4.1.5 Klientas supranta ir sutinka, kad Paslaugų teikėjas tvarkytų ir valdytų Kliento pateiktus asmeninius duomenis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
     4.1.6 Klientas patvirtina, jog yra veiksnus asmuo, atsakantis už Paslaugų teikimo metu pateiktą medžiagą ir patvirtina, jog ji yra teisinga.
     4.1.7 Klientas supranta, jog Paslaugų teikėjas negrąžins pinigų už kokybiškai ir laiku suteiktas Paslaugas dėl to, nes Klientui nepatiko atsakymas arba dėl to, nes pateikė per mažai informacijos.  

5. Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos
  5.1 Paslaugų teikėjas turi teisę neteikti Paslaugų, jeigu Kliento užduoti klausimai ir turinys yra įžeidžiantys, nelegalūs, nekultūringi, skatina smurtą, neapykantą. Visais šiais atvejais, pinigai už apmokėjimą nebus grąžinami.
  5.2 Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada atnaujinti ar išjungti formą.
  5.3 Paslaugų teikėjas įsipareigoja Klientui grąžinti pinigus 2.4 ir 3.6 punktuose nurodytais atvejais.
  5.4 Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas kuo įmanoma kokybiškiau, atsižvelgiant į Kliento pateiktą informaciją.
  5.5 Paslaugų teikėjas gali, bet neįsipareigoja, Kliento nurodytu el.paštu atsiųsti papildomų klausimų ar paprašyti trūkstamos esminės informacijos kokybiškoms Paslaugoms suteikti.
  5.6 Paslaugų teikėjas Kliento pateiktą informaciją saugos 1 metus laiko po jos gavimo ir užtikrins duomenų konfidencialumą.

Redakcija: 2019 kovo 12 d.

Prekių krepšelis

Krepšelis tuščias

Konsultacija internetu

NET 84

BALDŲ IŠDĖSTYMO PLANAI!

Tik tiems, kurie prenumeruos naujienlaiškį. Visi planai atlikti interjero dizainerės Evelinos Aleliūnienės.

Jeigu naujienlaiškį jau prenumeruojate, tiesiog įveskite savo duomenis dar kartą. Jeigu esate naujas prenumeratorius, turėsite patvirtinti prenumeratą.